500.000 350.000

Kích Thước : 14cm

Chất Liệu Nhựa PVC

Mô hình Kakashi

500.000 350.000

Danh mục: ,